25.09.2018

Bůh řekl Jákobovi: „Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl.“
1. Mojžíšova 28, 15 (B21)

Než Jákob zemřel, ve víře požehnal dvěma Josefovým synům.
Židům 11, 21 (SNC)