19.06.2018

Syn, který plní mé zákony a řídí se mými pravidly, takový nezemře za otcovy viny.
Ezechiel 18, 17 (B21)

Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícím stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista.
1. list Petrův 1, 18–19 (CSP)