21.02.2018

Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod.
Izajáš 52, 12

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.
Židům 2, 1